Projects

Maritime + media = innovation

Five companies from our cluster met five companies from our sister-cluster NCE Media.…


Grønt havbruk i fokus

Grøn energi og smarte løysingar for havbruksnæringa var tema hos Bremnes Seashore​ 30.…


Støtte til nye idear om havnæring

Me var nyleg med på Forskingsrådets ”idélab”. Det resulterte i at klynga no er med i nytt…


Participates in EU-project for new technology

The Osterøy car ferry MF Ole Bull will be the HyTEMA target vessel for demonstration of…


Oslofjorden: det blå kollektivfeltet?

Oslofjorden kan bli eit nytt, blått kollektivfelt med eit nettverk av elektriske…


Fellesnordisk prosjekt for reinare skipsfart

NCE Maritime CleanTech deltek i NordicMarina-Green maritimeA3-20 05 20 FIN. Amibsjonen er…


Short Sea Pioneer - gods frå veg til sjø

Konseptet Short Sea Pioneer vart presentert for næringsminister Monica Mæland i Haugesund…


SPIR-prisen til Maritime CleanTech

SPIR-prisen vart delt ut under Fornybarkonferansen 2014 den 12. juni. SPIR er ein…


Er dette framtidas kollektivtransport?

Maritime CleanTech West lanserer Urban Water Shuttle som svar på byane sine stadig…


UWS nominert til Transnova-prisen

Gjennom klyngesamarbeid i Maritime CleanTech West, er det utvikla eit heilt nytt konsept…