Projects

Future Proof Shipping Joins FLAGSHIPS

Future Proof Shipping (FPS) has joined FLAGSHIPS, our leading European innovation…


Decarbonizing shipping: discussions at COP26

"All" eyes are on Glasgow and the COP26 in the upcoming weeks. The COP results will…


We are hiring!

Kan du kommunikasjon, og brenn du for innovasjon og grøn omstilling? Har du ein god penn,…


Ny konkurranse for framtidas hurtigbåtar

Det nærmar seg ny offentleg konkurranse for utvikling av framtidas hurtigbåtar. Detaljar…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


ZeFF: Towards zero emission fast ferries

Five of the cluster partners in NCE Maritime CleanTech are cooperating to develop a zero…


Støtte til miljøteknologi for klyngebedrifter

Innovasjon Norge si finansieringsordning for miljøteknologi har sett av prosjektmidlar…


Produksjon utan utslepp - nye samarbeid på gang

F.v. Nils Aadland, Hege Økland, Lars Petter Maltby, Helene Fladmark og Ivan Østvik…


Be part of our Fish Farming Vessel-project?

NCE Maritime CleanTech har fått tildelt DIP-midlar frå DOGA for å utvikla framtidas…


Two new strategic projects: Big Data and Green Fish Farming

Crina Siva Ilea, Bernt Skeie og Geir Magne Knutsen på tysdagens kick-off (foto: Gunn…