Projects

Ny konkurranse for framtidas hurtigbåtar

Det nærmar seg ny offentleg konkurranse for utvikling av framtidas hurtigbåtar. Detaljar…


Collaboration towards greener cruising

Development of new solutions that reduce the environmental footprint of the cruise…


ZeFF: Towards zero emission fast ferries

Five of the cluster partners in NCE Maritime CleanTech are cooperating to develop a zero…


Støtte til miljøteknologi for klyngebedrifter

Innovasjon Norge si finansieringsordning for miljøteknologi har sett av prosjektmidlar…


Produksjon utan utslepp - nye samarbeid på gang

F.v. Nils Aadland, Hege Økland, Lars Petter Maltby, Helene Fladmark og Ivan Østvik…


Be part of our Fish Farming Vessel-project?

NCE Maritime CleanTech har fått tildelt DIP-midlar frå DOGA for å utvikla framtidas…


Two new strategic projects: Big Data and Green Fish Farming

Crina Siva Ilea, Bernt Skeie og Geir Magne Knutsen på tysdagens kick-off (foto: Gunn…


The Future Fish Farming Vessel - new project

Klynga vår får over 600 000 kroner frå DOGA til å utvikla framtidas havbruksfartøy. Målet…


Big data: quantity for quality

How can Big Data make value creation for maritime business? We gathered participants from…


800 000 NOK to new projects at our cluster

Me set fart på strategiske utviklingsprosjekt i klynga og søkjer prosjektforslag i…