Havard

Maritime innovation and future opportunities

(Text by Stian Backe, Energy lab, University of Bergen) On November 16th 2016, NCE…


Hurra for målprisen 2016!

Verdas største nynorskby, Stord, tildeler årets målpris til klynga vår. - Veldig kjekt at…


The Future Fish Farming Vessel - new project

Klynga vår får over 600 000 kroner frå DOGA til å utvikla framtidas havbruksfartøy. Målet…


The future of shipping

Wärtsilä, Lloyd´s Register and CMR Prototech presented thoughts on the future of maritime…


Maritim21-rapporten klar

No er den nye forskings- og innovasjonsstrategien Maritim21 klar. Dagleg leiar i NCE…


800 000 NOK to new projects at our cluster

Me set fart på strategiske utviklingsprosjekt i klynga og søkjer prosjektforslag i…


Vårt innspel til industrimeldinga

Nærings- og fiskeridepartmentet har bedt oss om innspel til den nye industrimeldinga som…


Servogear: Prioriterte utvikling i krisetid

Det er høg FoU-vekst i næringslivet, viser ny statistikk. Servogear er eit godt eksempel:…


Satsar stort på å få testa ut nye idear

Unitech skal etablera eit nytt forskings- og utviklingssenter med eigen teknologidokk. -…