Håvard Tvedte

The Future Fish Farming Vessel - new project

Klynga vår får over 600 000 kroner frå DOGA til å utvikla framtidas havbruksfartøy. Målet…


The future of shipping

Wärtsilä, Lloyd´s Register and CMR Prototech presented thoughts on the future of maritime…


Maritim21-rapporten klar

No er den nye forskings- og innovasjonsstrategien Maritim21 klar. Dagleg leiar i NCE…


800 000 NOK to new projects at our cluster

Me set fart på strategiske utviklingsprosjekt i klynga og søkjer prosjektforslag i…


Vårt innspel til industrimeldinga

Nærings- og fiskeridepartmentet har bedt oss om innspel til den nye industrimeldinga som…


Servogear: Prioriterte utvikling i krisetid

Det er høg FoU-vekst i næringslivet, viser ny statistikk. Servogear er eit godt eksempel:…


Satsar stort på å få testa ut nye idear

Unitech skal etablera eit nytt forskings- og utviklingssenter med eigen teknologidokk. -…


Nyttige tips om idé- og prosjektutvikling

Har du ein idé som kan føra til innovasjon? Men du må berre finna ut av noko først? Då…


Samarbeid for konkurransekraft

Klyngene er omstillingsmotorane som legg til rette for grøn konkurransekraft. Korleis?…


Greenstat vil skapa nye løysingar

Greenstat er ny deltakar i klynga og opnar med å invitera alle klyngekollegaer til…